...

równowaga

Wewnętrzna Równowaga – cz.5

 Cały czas komunikujemy się z tym, co jest na zewnątrz, poprzez ruch. Ten ruch  jest naszym sposobem na komunikację do środka.  Jesteśmy cały czas ruchem. Jeżeli zanurzymy nasza świadomość w tym ruchu to będziemy zwracać dzięki temu uwagę na to, co jest tak naprawdę najistotniejsze. czyli na życie, które cały czas przez nas płynie.  Bardzo często …

Wewnętrzna Równowaga – cz.5 Read More »

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.