...
poszerzona świadomość

Poszerzona świadomość

Niech nikt nie kradnie twojej wewnętrznej radości, równowagi i harmonii. Co więcej, nie dajcie się wciągnąć w bagno tego, co teraz pozornie się dzieje, WZNIEŚCIE SIĘ PONAD TO!

Najbardziej klasyczną ze wszystkich strategii militarnych, która jest starożytna, jest zasiewanie podziałów wśród tych, których chcą podbić i pokonać.

Gdy ludzie zaczynają między sobą walczyć, wówczas są idealnym celem do podboju i ich obezwładnienia!

Pamiętaj o tym! Dom podzielony między sobą, nie może pozostać w równowadze. Ego nie ma miejsca w najwyższej kochającej służbie!

Prawdę mówiąc, im wyżej wznosimy się w świadomości i wymiarach, tym mniej jest podziałów i odrębności! W rzeczywistości nie ma żadnej separacji!

Wznosimy się do zupełnie innego wymiaru, gdzie jest tylko JEDNOSTKA!

Wszyscy jesteśmy jednym Tęczowym ludem i jednym plemieniem. Nie ma żadnego – ONI, jest tylko – MY!

Jako dusze, wszyscy jesteśmy suwerennymi istotami, synami i córkami Boskiego Źródła i niesiemy ze sobą BOSKĄ ENERGIĘ ŹRÓDŁA, które zna tylko doskonałość, całość, jedność!

ISTNIEJE TYLKO BEZWARUNKOWA MIŁOŚĆ.

Im wyżej rozwinięta świadomość, tym bardziej zaczniecie widzieć ludzkość w 3D, która od tysiącleci w kółko odgrywa stare role.

Odzwierciedla się to w relacjach i w relacji do siebie samego.

Kiedy naprawdę kochacie siebie w całości, STAJECIE SIĘ JEDNYM Z BOSKIM ŹRÓDŁEM.

Judith Kusel

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.