...

Samoświadomość

to podstawa sukcesu i szczęścia

Uczymy się tu rozumienia swoich wzorców myślenia i zachowania. 

Czucie energetyczne

to kwestia ćwiczeń i samodyscypliny

rozwinie się stopniowo na skutek poszerzania świadomości

DOPÓKI ŻYJESZ, JESTEŚ W GRZE, ale dzięki duchowej perspektywie to Ty rozdajesz karty.

Człowiek jest istotą energetyczną obdarzoną świadomością.

Wielowymiarowość

NA spotkaniach

pragnę Cię skłonić

do samodzielnych poszukiwań, nie tworzę tutaj naukowych wywodów. 

Należy

wyjść

z umysłu

Przełączyć się z myślenia na odczuwanie. 

Czucie, jest wiedzą opartą na intuicji.
Sobie ufaj, za sobą podążaj.

Na naszych spotkaniach online praktykujemy pracę z energią i jej odczuwaniem ponieważ sama wiedza nic nie daje. Opowiadam tu czym jest życiowa energia, gdzie jest i naprowadzam, jak ją w ciele rozciągać i utrzymywać. Jak pozwolić, aby dla nas pracowała. 

Nie wchodzę w przestrzeń energetyczną drugiej osoby, ale naprowadzam głosem i pokazuję, jak robić to samodzielnie. 

Bo tylko ty masz taką moc, aby siebie manifestować. 

Ilość i częstotliwość spotkań ustalasz na własną potrzebę.

PRZECIEŻ WSZYSTKO DZIEJE SIĘ W NASZYM ŻYCIU W ODPOWIEDNIM DLA NAS CZASIE – nie za wcześnie, ani nie za późno… Więc nie ma sensu naciskać na siebie, ani na wynik… ŚWIADOMA ENERGIA WIE CO ROBI.

Zwrócenie sobie wolności i szacunku dla własnej prawdy to najważniejszy etap w naszej podróży do siebie.

Spotkania są organizowane dwa razy w miesiącu i podzielone na grupę osób początkujących oraz grupę osób kontynuujących ewolucje. Cena spotkania 50 pln.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.