...

Z poziomu serca

Nasze serce jest elektryczne, a kiedy je aktywujemy, kiedy zaczyna spójnie bić, zaczyna wytwarzać pole, energię lub częstotliwość do trzech metrów szerokości. Ta częstotliwość niesie ze sobą informacje. To właśnie na tej częstotliwości jest możliwe tworzenie naszej przyszłości, naszego dobrobytu bogactwa czy zdrowia. Częstotliwość cierpienia może nieść tylko myśli równe cierpieniu. Tak więc, jeśli żyjemy w cierpieniu i jesteśmy uzależnieni od emocji związanych ze stresem, energia z nim związana opuszcza nasze serce i jest zastępowana dawka adrenaliny.

Zatem musimy nauczyć się jak przełamać to emocjonalne uzależnienie. I tak jak w przypadku każdego uzależnienia, nasze ciało będzie pragnęło tego, do czego jest przyzwyczajone. Nasze ciało będzie dosłownie mówić: No chodź. Daj mi jeszcze trochę więcej cierpienia, trochę osądu. Ciało “chce” je czuć, by móc wrócić do starego, znajomego mu stanu.

Złamanie tego uzależnienia, uzależnienia od emocji przetrwania wymaga wysiłku. Gdyby to było łatwe, każdy z nas by to robił z łatwością. Kiedy ludzie uwalniają się z łańcuchów tych emocji i niespójności, ich serce i ich mózg zaczynają stawać się spójne.

Zatem jak tworzyć przyszłość? Poprzez tworzenie jasnej intencji, która jest funkcją mózgu i wzniosłych emocji, które są funkcją serca. Kiedy możemy wyprodukować obie te rzeczy, tworzymy energetyczny wzór. Nasze ciało zaczyna faktycznie emitować inne informacje, inną energię. A kiedy następuje synchronizacja pomiędzy naszym mózgiem i sercem, to energia z serca idzie prosto do mózgu. Teraz serce wzmacnia mózg. Badania pokazują, że podstawowy uraz mózgu może być zresetowany, gdy zaczniemy otwierać nasze serce ❤️❤️❤️.

Czy jesteście gotowi by zacząć tworzyć swoja przyszłość z poziomu serca?

Joe Dispenza

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.