...
wysokie wibracje

Wysokie wibracje

Tesla powiedział: “Jeśli chcesz znaleźć sekrety Wszechświata, pomyśl o energii, częstotliwości i wibracji.”

Prawo wibracji oznacza, że cała energia we Wszechświecie wibruje z określoną częstotliwością, więc zawsze jest w stałym stanie ruchu, który nigdy nie może być zniszczony… TYLKO PRZEKSZTAŁCONY.

Oznacza to, że…

WSZYSTKO TO, CO WIBRUJE Z OKREŚLONĄ CZĘSTOTLIWOŚCIĄ, BĘDZIE PRZYCIĄGAĆ TĄ OKREŚLONĄ CZĘSTOTLIWOŚĆ.

PRAWO PRZYCIĄGANIA oznacza, że tworzysz swoją własną rzeczywistość za pomocą swojej wibracyjnej częstotliwości.

Nasze społeczeństwo zostało dotknięte przez pasożytniczego wirusa, który negatywnie wpłynął na naszą świadomość.

Ludzkość jest negatywnie odciągana od naturalnego stanu bycia właśnie poprzez świadomość.

Ten “wirus” przyciąga nas do nienaturalnej wibracji, która podąża w kierunku własnego samozniszczenia.

Czy już to widzicie?

Pochodzi to od odgórnie nam narzuconej negatywnej kontroli na naszej planecie… centralnej częstotliwości i jeśli ośmielisz się odejść od niej, bedziesz wyśmiewany, pomijany… i taka jest cała intencja tej Matrycy.

To jest to, co ONI próbują zrobić z internetową cenzurą w ramach tej jednej centralnej częstotliwości. Nie piszą nam prawdy! I to się nazywa programowanie masowe!

Ale wielu z nas budzi się i dostraja do SWOJEJ GŁÓWNEJ CZĘSTOTLIWOŚCI, zdając sobie sprawę, że to wszystko było iluzją, dzięki czemu przechodzimy przez deprogramowanie…

PRZECHODZIMY OD STRACHU DO MIŁOŚCI I WRACAMY DO ZDROWEGO STANU.

Więc ta rewolucja naprawdę oznacza, że ludzkość musi wyjść z tego systemu NISKIEJ CZĘSTOTLIWOŚCI STRACHU.

Będziemy musieli odbudować naszą planetarną częstotliwość, zamiast próbować zmieniać tą starą.

Zburzcie to wszystko… teraz się to dzieje.

Ludzkość musi przejąć bezpośrednią władzę nad ich energetycznym stanem, aby nie karmić tego pasożyta.

Nazywa się to rezonansem, który bezpośrednio wpływa na to, jaką rzeczywistość przyciągamy.

Czas na pobudkę.

My, ludzie, jesteśmy niesamowicie potężni!

Teri Wade

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.