...

poziomy świadomości

kobieta indygo

Tajemnicza kobieta indygo

Przez dziesięć ostatnich lat dzieci indygo nazywano szczególnymi dziećmi, które wykazywały wyższy stopień ludzkiej ewolucji. Niekoniecznie mające łatwe życie na Ziemi. Osoby broniące tej hipotezy mówią o ewolucji jako procesie etycznego i duchowego rozwoju. Miała być to swego rodzaju rasa, której celem była walka z establishmentem.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.