...
kobieta indygo

Tajemnicza kobieta indygo

Przez dziesięć ostatnich lat dzieci indygo nazywano szczególnymi dziećmi, które wykazywały wyższy stopień ludzkiej ewolucji. Niekoniecznie mające łatwe życie na Ziemi. Osoby broniące tej hipotezy mówią o ewolucji jako procesie etycznego i duchowego rozwoju. Miała być to swego rodzaju rasa, której celem była walka z establishmentem.

Pod koniec II Wojny Światowej, zaczęły rodzić się dzieci indygo, a liczba ich narodzeń wzrastała w latach 70 i 80. Dzisiaj mamy do czynienia z ludźmi, którzy nie wiedzą o tym, że należą do tej grupy i z tego powodu mają trudności ze zrozumieniem siebie i zarządzania swoimi emocjami, bo czują że nie należą do tego brutalnego świata.

Zadaniem ludzi indygo jest zaakceptować siebie, docenić swoją wartość i odkryć swoją życiową misję. Korzystając ze wszystkich swoich cech mają wrodzoną zdolność do pokonania tej drogi. Pomoże im w tym również ich nadzwyczajny poziom świadomości.

Indygo czują inaczej niż inni. Na ich osobowości składają się wysoka wrażliwość, inteligencja i kreatywność. W wyniku tego są bardzo gorliwymi osobami, stwarzając czynniki i doświadczenia, które cechują się ogromną empatią. Pomimo tego, ludzie indygo czują wszystko nieco inaczej niż zwykli ludzie, dlatego ciężko jest im dostosować się do modelu życia narzuconego przez społeczeństwo.

To prawda, że każdego dnia czują się inaczej i na szczęście mogą polegać na różnych mechanizmach wyrażania tego co doświadczają. Problem tkwi jednak w różnorodności ich stanów emocjonalnych. Ze względu na tę wysoce rozwiniętą wrażliwość na emocje własne i innych, ludzie indygo stale wahają się między smutkiem, a całkowitą rozpaczą dlatego ważne jest, aby nauczyli się dbać o swoje środowisko, energię i aurę.

Ciężko jest im tolerować niechlujne działania, w które dana osoba nie wkłada wszystkich swoich umiejętności. Wobec tego ciężko jest im radzić sobie z gniewem i złością. Potrafią palić ogniem i wylewać ławę z wulkanu w punktach kulminacyjnych i głębokiej frustracji. Być agresywne, gdy im i innym w około grozi niebezpieczeństwo. Tylko wtedy sięgają do skorzystania ze swoich cieni.

Preferują samodzielną pracę lub znajdowanie się na pozycjach kierowniczych. Potrafią również pracować w grupie, jednak na znacznie bardziej indywidualnym POZIOMIE.

Łatwo dostrzegają kłamstwa i fałsz.
Prawdą jest, że nikt nie lubi kłamstw, choćby nie wiadomo jak drobne były. Sprawiają, że czujemy się niekomfortowo, bo to one stanowią o tym co musimy, a czego nie możemy wiedzieć. W tym przypadku, dzięki wysoce rozwiniętemu poczuciu sprawiedliwości, ludzie indygo nie znoszą kłamstw i fałszu.

Tyczy się to zarówno ich samych, jak i ludzi z ich otoczenia. Dostrzegając sygnały, których nie widzą inni ludzie, mogą kierować się intuicją i łatwo zauważać inne rzeczywistości. Dzięki temu z łatwością mogą wykryć fałsz, przychodzi im to niemal bez żadnego wysiłku.

Wendy Chapman, amerykańska autorka wielu książek o tej tematyce, dostarcza nam charakterystyk w oparciu o swoje badania:

„Są inteligentni, chociaż nie mają najlepszych stopni w szkole. Zawsze chcą znać powód, szczególnie kiedy ktoś prosi ich o zrobienie danej rzeczy. Nie lubią, a nawet nienawidzą większości powtarzalnych prac, których wymaga się w szkole.”.

Duchowy blask. Duchowi w rozwoju własnym i całego świata. Od młodych lat ludzie indygo cechują się wysokim poziomem własnej świadomości, co pozwala być im spostrzegawczymi i intuicyjnymi. Mogą cieszyć się wrodzoną wewnętrzną mądrością na temat naszego życia, co pozwala im tworzyć abstrakcyjne idee już w młodym wieku.

Co więcej posiadają wspaniałe umiejętności w kwestii ustalania własnych marzeń oraz swojego życiowego celu. Dzięki tym talentom przedsiębiorą kroki ku zmianie i poprawie świata, jednak pragnąc wyznaczyć sobie ścieżkę mogą napotykać na przeszkody.

Świadome poszukiwanie wewnętrznego szczęścia, stanowiące codzienny priorytet, to jeden z podstawowych sposobów na wskazanie ludzi o wysokiej wrażliwości i zdolności do pojmowania życia. Tacy właśnie są ludzie indygo. Pojmowanie świata duchowością, doznania najbliższych osób, samopomoc, czy inne zaprezentowane niżej przykłady prowadzące do wewnętrznego rozwoju, to elementy ich codziennego życia.

Posiadają parapsychologiczne doświadczenia.
Niektórzy ludzie utrzymują, że dzieci tego pokolenia posiadają zdolności paranormalne, takie jak telepatia, lub czytanie w myślach. Innymi podawanymi przykładami są wzmożona empatia i wysoki poziom kreatywności. Nazywane są dziećmi indygo, ponieważ istnieje przekonanie, że ich aura cechuje się właśnie tą barwą.

Mówiąc o doświadczeniach parapsychologicznych mamy na myśli przeczucia, wrażenia płynące spoza ciała lub słyszenie głosów. Wiele z nas wierzy w zdolność pewnych osób do kontaktowania się z innymi wymiarami, dostrzegania otaczającej nas energii, mentalnego postrzegania wydarzeń, które zdarzą się w PRZYSZŁOŚCI.

Są bardzo wysoce wrażliwymi ludźmi.
Ludzie indygo cechują się niesamowicie wrażliwą emocjonalną osobowością. Potrafią wyrażać swoje uczucia z najbardziej błahych powodów lub wręcz przeciwnie, nie przejawiać ich wcale. Są bardzo ekspresyjne seksualnie, lub też odrzucają seksualność ze względu na nudę lub wolę osiągnięcia wzmożonej więzi duchowej. Poszukują sensu swojego istnienia, swojej misji w życiu oraz pragną zrozumieć świat.

W ich wyglądzie dominują duże, piękne oczy o głębokim, niemal hipnotycznym spojrzeniu. Są spokojne, wyciszone, szczęśliwe, pełne zrozumienia dla całego świata ludzi i rzeczy. Czują się źle w atmosferze kłótni, awantur, zawiści i złości, kłamstwa i nieuczciwości. Celem nie jest walka ze starym, lecz nauczanie nowego. Są jak drogowskazy, pokazujące kierunek, w którym powinna zmierzać ewolucja ludzkości.

*Dr Doreen Virtue jest doktorem psychologii, matką czwórki Dzieci Indygo, współautorką pierwszej książki na ten temat: “The Indigo Children. The New Kids”, autorką ponad 20 poradników, m.in.: “The Care and Feeding of Indigo Children” (Dzieci Indygo. Opieka i wsparcie), “The Crystal Children” (Dzieci Kryształowe), “Angel Therapy” (Terapia Anielska)

Zdjęcie: Internet
Źródło : Piękno Umysłu, Kobieta Pl,
,, Indygo Adults,, Kabir Jaffe & Ritama Davidson

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.