...

ocena

NIE OCENIAM

Witam serdecznie w moim szóstym już felietonie, w którym chciałbym przekazać wam wszystkim jaki dostajemy komfort w chwili kiedy przestajemy oceniać wszystkich i wszystko dookoła nas.

Jak świadomość wpływa na Twoje życie

Jak świadomość wpływa na Twoje życie? Twoja świadomość wpływa na wszystkie obszary w Twoim życiu… miłość, zdrowie, związki, karierę i bogactwo.   MOŻESZ MIEĆ RÓŻNE WIBRACJE NA KAŻDYM POZIOMIE SWOJEGO ŻYCIA   Możesz utknąć w obszarze finansowym, ale mieć szczęście w miłości i związkach lub odwrotnie.   ZMIEŃ CZĘSTOTLIWOŚĆ, ZMIEŃ SWOJĄ RZECZYWISTOŚĆ   Uzdrawiająca energia …

Jak świadomość wpływa na Twoje życie Read More »

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.