...

Jak świadomość wpływa na Twoje życie

Jak świadomość wpływa na Twoje życie?
Twoja świadomość wpływa na wszystkie obszary w Twoim życiu… miłość, zdrowie, związki, karierę i bogactwo.
 

MOŻESZ MIEĆ RÓŻNE WIBRACJE NA KAŻDYM POZIOMIE SWOJEGO ŻYCIA

 

Możesz utknąć w obszarze finansowym, ale mieć szczęście w miłości i związkach lub odwrotnie.
 

ZMIEŃ CZĘSTOTLIWOŚĆ, ZMIEŃ SWOJĄ RZECZYWISTOŚĆ

 

Uzdrawiająca energia dzieje się w radości.
Twoje myśli mają BEZPOŚREDNI WPŁYW nie tylko na Twoje ciało i stan psychiczny, ale także na otoczenie, okoliczności, możliwości i wszystko inne w Twoim życiu.
ZATEM BĄDŹ ŚWIADOMY SWOICH MYŚLI, PRZEKONAŃ I OSĄDÓW.
Osądy blokują Tobie dotarcie do wyższych częstotliwości takich jak Miłość lub wyżej.
Jeśli chcesz podnieść częstotliwość pomedytuj lub zrób coś, co sprawia Ci przyjemność, np. malowanie, pisanie, ogrodnictwo, śpiewanie, tworzenie muzyki, itp. codziennie przez około 30 minut.
 

RÓB WIĘCEJ… BĄDŹ MIŁOŚCIĄ

BĄDŹ RADOSNY

NIE OCENIAJ WSZYSTKIEGO

 

Negatywne przekonania lub osądy w Twojej podświadomości stanowią przeszkodę w urzeczywistnianiu marzeń.
W momencie gdy chcesz coś stworzyć, te rzeczy zaczynają działać…
I jeśli chciałeś coś bardzo, lecz się to nie wydarzyło…to dzieje się tak dlatego, że Twoja dusza kocha Cię na tyle, aby najpierw pokazać Ci Twoje ograniczenia , byś mógł je zobaczyć i zdecydować czy są one dla Ciebie wspierające .
 

GDY JE SOBIE UŚWIADOMISZ BĘDZIESZ MÓGŁ WYBRAĆ TO, CO CHCESZ

ABY PRZEKODOWAĆ WSZELKIE OSĄDY, WYSTARCZY ZAMIENIĆ NEGATYWNĄ MYŚL NA POZYTYWNĄ

 

Dostrój się do swojego Pola Energetycznego, aby uzyskać wgląd i wskazówki.
Zadbaj niech Twoje myśli wibrują na poziomie miłości lub wyżej.
Bądź świadomy, że Twoja częstotliwość wibracji przyciąga emocje i sytuacje, które wibrują z tą samą częstotliwością.
Jeśli przyciągasz dysharmonie i trudności w Twoim życiu to dzieje się tak ponieważ Twoja częstotliwość energetyczna jest niska czyli Twoje pole energetyczne jest mniej silne .
W momencie kiedy przesuniesz swoją częstotliwość energetyczną na wyższe poziomy, zaczniesz przyciągać życie, które Ci służy, czyli harmoniczne z Tobą.
Ludzie funkcjonują w oparciu o swoje dominujące myśli i emocje.
Jeśli żyjesz z miłością, radością i spełnieniem to jest to znakiem, że funkcjonujesz z wyższego aspektu siebie.
Jeśli Twoje myśli przywiązane są do strachu, złości, poczucia winy, wstydu lub jednej z innych niższych częstotliwości energetycznych, oznacza to, że funkcjonujesz z niższego aspektu siebie.
Twoje ISTNIENIE jest połączone z WYŻSZYMI CZĘSTOTLIWOŚCIAMI ENERGETYCZNYMI, takimi jak miłość, pokój, radość, wdzięczność…
To działa jak magnes.
Po prostu pozwalając energii swobodnie przepływać przez swoje ciało tworzysz potężną aurę , która przyciąga do Twojego życia wszystkie fantastyczne rzeczy.
Czy to nie wspaniałe, że KAŻDY MOŻE ZMIENIĆ SWOJE ŻYCIE…
Jeśli zdecyduje się dostroić z wyższymi częstotliwościami i pozwoli działać swojemu polu energetycznemu czyli duszy..

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.