...

VanLife

Kamila Kamyk - Oddech

Oddech

29.09.2021 – oddycham pełną piersią, gdy staję w swojej mocy, wolna i odważna, ufająca i spokojna. Oddycham pełną piersią, gdy patrzę na mojego campera, który buduje się od miesiąca i czuję, ze spełniam marzenie. Gdy czytam wasze wpisy i komentarze pełne wzruszeń i nadziei. Gdy stoję na brzegu oceanu i patrzę, jak dziewczyny z mojego …

Oddech Read More »

Kamila Kamyk - Uziemienie

Uziemienie

22.09.2021 – uziemienie to dla mnie szacunek dla materii, w której mieszka moja dusza. Szacunek dla Matki Ziemi, połączenie i jedność.

Kamila Kamyk - Wdzięczność

Wdzięczność

10.08.2021. Czasami zastanawiam się, jak wyrazić wdzięczność, za życie, za Matkę Ziemię, za piękne dusze w koło, za znaki i opiekę wszechświata. Czasami nie znajduję słów, które opisałyby zachwyt, miłość, wdzięczność, a innym razem mam ich całe mnóstwo.

Kamila Kamyk - Pierwszy vanlife solo

Pierwszy vanlife solo

02.12.2021 – drugi tydzień jestem w Hiszpanii, podróżuję vanem-camperem i pracuję tu zdalnie. Spełniam marzenie, ot tak spontanicznie, przy okazji urodzin postanowiłam, że to zrobię i 3 dni później poleciałam do Malagi.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.