...

poczucie wartości

Tomasz Baran

KOMPLEMENTOWANIE SIEBIE

Witam Ciebie w moim kolejnym felietonie, w którym chciałbym podzielić się z Tobą moją wiedzą na temat podnoszenia wartości swojego istnienia, a mianowicie o komplementowaniu siebie samego.

NIE OCENIAM

Witam serdecznie w moim szóstym już felietonie, w którym chciałbym przekazać wam wszystkim jaki dostajemy komfort w chwili kiedy przestajemy oceniać wszystkich i wszystko dookoła nas.

Emocje

Emocje

Emocje często odnoszą się do różnych relacji w naszym życiu, które opierają się na tym w jaki sposób doświadczamy bądź doświadczaliśmy danej osoby. Przykładowo, jeśli bardzo potrzebujesz uwagi i miłości, wtedy twoje relacje mogą być oparte na uzależnieniu, potrzebowaniu i braku. Ponieważ różne relacje opierają się na różnych emocjach, możesz również mieć relację ze swoim …

Emocje Read More »

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.