...
Emocje

Emocje

Emocje często odnoszą się do różnych relacji w naszym życiu, które opierają się na tym w jaki sposób doświadczamy bądź doświadczaliśmy danej osoby. Przykładowo, jeśli bardzo potrzebujesz uwagi i miłości, wtedy twoje relacje mogą być oparte na uzależnieniu, potrzebowaniu i braku. Ponieważ różne relacje opierają się na różnych emocjach, możesz również mieć relację ze swoim byłym partnerem opartą na złości, ze swoim szefem opartą na lęku lub braku poczuciu własnej wartości, a ze swoją mamą – na poczuciu winy i cierpieniu.

Analogicznie, jeśli relacje w twoim życiu są oparte na miłości, im mocniej kogoś kochasz tym więcej energii dajesz tej osobie. Tak samo jest z radością, wdzięcznością, wolnością itd. To właśnie emocje tworzą między ludźmi więzi energetyczne. Zatem, jeśli jesteśmy z kimś związani emocjonalnie i dzielimy z tą osobą doświadczenia, jesteśmy powiązani poprzez tę samą energię, gdyż zachodzi między nami wibracyjna zgodność.

Wiemy już teraz, że jeśli ktoś zmienia swoją energię, gdy zaczynają otwierać swoje serce i czuć wzniosłe emocje, wytwarzają zewnętrzne pole elektromagnetyczne. Pole to promieniuje z naszego czwartego centrum energetycznego, które łączy nas z polem jednolitym. Centrum serca stanowi przestrzeń połączenia przeciwieństw. W tym centrum dualność staje się jednością i jest to pomost między materią a duchem. Tutaj zaczyna się nasza boskość.

Ponieważ nasze serce tworzy koherentne pole gdy jest otwarte, zaczynamy czuć się mniej rozregulowani, mniej analityczni i spokojniejsi. Wtedy zaczynamy widzieć życie przez inny pryzmat. Częstotliwość wytworzona przez wzniosłe emocje niesie ze sobą informacje; zatem przykładowo, gdy ktoś zmienia swoją energię i zaczyna wprowadzać myśli o zdrowiu i dostatku, te myśli o zdrowiu i dostatku mogą być wprowadzane przez tę wzniesioną energię w pole kwantowe. Myśl o zdrowiu nie może być zawarta w częstotliwości generowanej przez uczucie cierpienia, gdyż są to dwie różne częstotliwości, w których zawarte są różne myśli i informacje. Wszystko sprowadza się do tego, że poprawa swojego stanu emocjonalnego może powodować realne zmiany w naszych relacjach z innymi ludźmi.

Joe Dispenza

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.