...

CZYSTE INTENCJE

Dziś poprzez ten krótki felieton, chciałbym wam przedstawić, jak ważny wpływ na nasze życie mają nasze czyste intencje.

Otóż wszystkie nasze działania, których podejmujemy się w naszym życiu, opierają się właśnie na naszych intencjach, czyli na naszym podejściu do danego działania. Jeżeli wykonujemy jakiekolwiek działanie lub podejmujemy próbę wykonania danego działania, to ważne jest nasze nastawienie do niego i osób, które z tym działaniem są związane. Ponieważ wszystko jest energią, wibracją i informacją, więc dlatego już na bazie naszych myśli wkładamy do naszych działań lub wysyłamy do danych osób energię o konkretnych zapisach. To dlatego ważne jest zachowanie czystych intencji abyśmy tychże osób i działań nie obciążali ciężkimi zapisami.

Od pewnego momentu mojego rozwoju duchowego w każde działanie i w każdą relację świadomie wkładam miłość bezwarunkową, co bardzo się przełożyło na jakość tych relacji i wykonywanych działań, co w codziennym życiu otwiera mnie na nowe piękne możliwości. Kiedy zachowuję czyste intencję, to moje działania opierają się nie tylko na moich korzyściach ale również na korzyściach ogółu, wtedy Wszechświat z automatu stawia przede mną inne możliwości, w których z całkowicie innych źródeł płynie do mnie obfitość Wszechświata, o której będę pisał w następnych felietonach. Kiedy ktoś z nas zachowuje te czyste intencje, a pomimo tego coś nam nie wyjdzie, to wtedy ani nas ani nikogo innego żaden zapis nie obciąża. Bowiem zachowaliśmy właśnie jedno z podstawowych praw Wszechświata i działaliśmy dla ogółu, odgrywaliśmy ważną rolę w swoim życiu, do którego zostaliśmy powołani, abyśmy my lub ktoś inny poprzez to konkretne działanie mógł ruszyć z miejsca.

Tu muszę nadmienić, że te działania mogą nas samych lub kogoś innego boleć, ale właśnie to w tym bólu znajduje się ten impuls, który spowoduje zmianę naszego położenia. Życzę wszystkim takiego poziomu świadomości, w którym czyste intencje zakotwiczą w waszych sercach na stałe. Pozdrawiam wszystkich serdecznie i do zobaczenia w eterze.

Tomasz Baran

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.