...

religia

Tomasz Baran - NIE NALEŻĘ DO ŻADNEJ RELIGII

NIE NALEŻĘ DO ŻADNEJ RELIGII

Witam ciebie bardzo serdecznie w moim kolejnym felietonie, w którym chciałbym przedstawić ci swój punkt widzenia religii w życiu człowieka, a w nim fakt że na mojej ścieżce duchowej doszedłem do momentu, w którym stwierdziłem, że ja jako istota nie potrzebuje żadnej przynależności do jakiejkolwiek religii, istniejącej na naszym świecie.

Rozmowa z duszą

Witam wszystkich bardzo serdecznie w moim najnowszym felietonie, w którym chciałbym w najprostszy sposób opisać bardzo istotny moment dla naszego rozwoju duchowego, a jest nim, nasza rozmowa z duszą. W każdym z nas osobisty rozwój duchowy zaczyna się w innym czasie i w innych doświadczeniach, opiera się on na wielu istotnych dla każdego z nas …

Rozmowa z duszą Read More »

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.