...
życie to puzzle

Życie jest jak puzzle

Życie to puzzle….

Kiedyś traktowałam ludzi z wzajemnością, a dzisiaj z życzliwością.

Kiedyś sądziłam, że ludzie chcą usłyszeć prawdę. Dzisiaj wiem, że większość tylko szuka potwierdzenia swoich przekonań.

Kiedyś myślałam, że opinie innych są punktem odniesienia. Dziś traktuje je jako czyjś biograficzny opis z dzieciństwa.

Kiedyś myślałam, że miłość się przydarza. Dzisiaj wiem, że się ja tworzy.

Kiedyś uważałam, że sukces jest wynikiem szczęścia. Teraz wiem, że sukces jest efektem podejmowania świadomych działań.

Kiedyś żyłam według narzuconych norm. Teraz obudziłam się i żyje w zgodzie ze swoim sercem.

Kiedyś czułam, że wszystko jest moja wina. Teraz odpuszczam wszystkim, którzy mnie skrzywdzili.

Jak dobrze, że to tylko kiedyś.

A dzisiaj żyję świadomie w zgodzie ze swoimi wartościami i słucham swojego mądrego serca.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.