...

Umiejętność wychodzenia z umysłu

Umysł pyta się gdzie jest ten jego wyższy aspekt? Nasza wyższa wersja siebie jest w nas jako inna częstotliwość wibracyjna. Kluczem jest umiejętność wychodzenia z umysłu ale nie poprzez jakieś narzędzia, które dają nam tylko jakiś chwilowy komfort, a po jakimś czasie zaczynasz wpadać w strumień bezwiednego myślenia i bezwiednego przepuszczania przez siebie różnych energii jako emocji i uczuć.

Ważne jest aby zrozumieć, że składamy się z wielu aspektów energetycznych i one nie są ze sobą zintegrowane, nie ma jedności. Możemy je nazwać ośrodkami energetycznymi jako czakry. Gdy są one rozregulowane wtedy umysł nas dominuje. Jesteśmy pogrążeni w świecie zewnętrznym czyli w iluzji. W iluzji jako matrycy energetycznej, która jest wyobrażeniem w nas samych, naszej wyobraźni. Zmysły które zawiaduje umysł są tak mocno rozbudowane, że my odczytujemy rzeczywistość tylko wzrokiem, słuchem, smakiem, zapachem i dotykiem.

Naucz się zostawiać iluzje tego świata i zagłębiaj się w siebie. W przestrzeń, która jest tajemnicą czyli nic nie rozumieniem dla umysłu. Zacznij dotykać tą przestrzeń i w jej wibracji się zanurzać to zaczniesz coraz bardziej żyć poza umysłem czyli poza tym światem. Tylko w ten sposób zaczniesz doświadczalnie rozumieć, że żyjesz w innej rzeczywistości. Twoje zmysły nadal widzą różne rzeczy i nadal wokół Ciebie ludzie żyją tak, jak żyją, ale Ty będziesz mieć wrażenie, że żyjesz na tym świecie, ale jesteś nie jak z tego świata, ponieważ będziesz mieć wokół siebie zupełnie inną przestrzeń.

To przestrzeń duchowa, jest niewidzialna ale odczuwalna i jest to przestrzeń, która się z Wami po prostu komunikuje. Jest to połączenie dwóch wymiarów na naszej planecie – ducha i materii.

Zaczynasz z tej przestrzeni coraz częściej żyć, staje się ona Twoim królestwem. Doświadczając swojego królestwa wiesz, że cała materia i wszystkie potrzeby, które potrafisz już sobie spełniać są naprawdę tylko dodatkiem. Jedynym priorytetem powinno być królestwo czyli jedność z źródłem życia.

Z tej pozycji człowiek czuje się szczęśliwy bez powodu zewnętrznego, gdyż z poziomu umysłu człowieka my potrafimy być radośni z jakiegoś powodu czyli potrzebne są nam substytuty zewnętrzne. Natomiast tutaj ten stan ekstazy, szczęścia jest naturalną energią, jako eliksir życia, z którym zaczynasz mieć łączność tylko dlatego, że nauczyłeś się funkcjonować i istnieć poza iluzja w swoim umyśle. Wtedy zaczynamy odkrywać raj w sobie.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.