...

Transformacja świadomości

Co możemy zrobić najlepszego, aby pomóc sobie oraz całej społeczności w transformacji świadomości?

Skupić się na WŁASNYM ROZWOJU i dążyć do wyjścia poza ego i do oświecenia. Uwaga skierowana do wewnątrz, a nie na zewnątrz. Czyli brak oceny innych, rządzących, prawa, odejście od krytycyzmu, wyzbycie się dumy, czy smutku.

Oświecenie i PRZEKRACZANIE POZIOMÓW ŚWIADOMOŚCI powinno stać się naszym głównym pragnieniem duszy.

Im bardziej skierujesz uwagę na swoje wnętrze i na swój własny, duchowy świat, zamiast na sytuację zewnętrzną, tym bardziej wpłyniesz na sytuację zewnętrzną.

Chodzi o zjawisko masy krytycznej w polu morficznym. Wystarczy bardzo niewielka ilość osób, które osiągną wyższe stany świadomości, aby świadomość tych osób rozświetliła swoją obecnością resztę populacji. Tego procesu nie da się zatrzymać.

Im więcej jednostek przeniesie się do wyższego poziomu świadomości, tym pociągnie to za sobą kolejne jednostki, które wskutek oddziaływania pola morficznego także rozpoczną ten proces. Jako kolektyw jesteśmy obecnie na poziomie ODWAGA.

Warto zauważyć, że kolejne poziomy cechują się większą mocą, czyli np. 5 osób na poziomie miłości, ma MOC większą niż np. 100 000 osób na poziomie lęku. Wyższe pola świadomości są znacznie potężniejsze. PRAWDA zaczyna się od poziomu 200. Wszystko co jest poniżej to NIEPRAWDA, UŁUDA, UMYSŁ EGOTYCZNY.

Przekroczcie iluzje czasu i ego, a energie duchowe i wyższe pola zaczną same działać.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.