...

wdzięczność

Tworzenie nowego świata

Osoby, które żyją poza nieświadomością, poza zewnętrznymi manipulacjami i medialnymi czy towarzyskimi bzdurami, MAJĄ SWÓJ WEWNĘTRZNY UBOGACONY ŚWIAT. Rezonują z radością, śmiechem, odpuszczeniem, zaufaniem, miłością, zabawą, zdrowiem, itd. Nie dotykają ich choroby, nieszczęścia czy kłopoty. A nawet jeśli coś się stanie, radzą sobie z tym dość szybko i bez popadania w obłęd, strach i paranoje. …

Tworzenie nowego świata Read More »

przebacz sobie

Przebacz sobie i wszystkim

Przebacz też sobie i wszystkim, którzy kiedykolwiek cię zranili. Przebacz sobie wszystkie błędy, chwile bezsilności, chwile zagubienia, przebacz sobie, jeśli nie umiałaś o siebie zawalczyć, zadbać, wytyczyć granice, powiedzieć coś na głos, otoczyć opieką swoje wewnętrzne dziecko, pokazać się taka, jaka jesteś naprawdę, a nie jaką społeczeństwo oczekuje byś była.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.