...

pytania

Tomasz Baran - Poczucie wolności

POCZUCIE WOLNOŚCI

Witaj serdecznie, w dzisiejszym felietonie, w wielkim skrócie opiszę jak ważnym dla nas wszystkich jest nasze poczucie wolności. To poczucie, od samych narodzin jest nam bardzo ograniczane poprzez, system istniejący na naszej całej Ziemi, który z kolei różni się w poszczególnych rejonach świata, ale opiera się, na tych samych regułach. Czyli posiada całą gamę nakazów, …

POCZUCIE WOLNOŚCI Read More »

ŻYCIE W PRAWDZIE

W trakcie pracy, którą wykonuję wraz z moją małżonką, czyli podczas hipnozy regresyjnej zauważyliśmy, że aby dostać się do punktu zapalnego danego problemu w naszym lub naszego klienta życiu, najważniejsze jest zadanie właściwego pytania. I kiedy już to odkryliśmy, to obydwoje zaczęliśmy, przekładać ten sprawdzony schemat na nasze codzienne życie.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.