...

powierzchowne spojrzenie na rzeczy

Perspektywy odbioru

Perspektywy odbioru

Przychodzi uczeń do nauczyciela i mówi: – Nauczycielu, zmęczyłem się, mam takie ciężkie życie, tyle trudności i problemów, wciąż płynę pod prąd i nie mam już sił. Co mam robić? Nauczyciel zamiast odpowiedzi wstawił na ogień trzy jednakowe garnki z wodą. W jednym umieścił marchew, w drugim jajko, a do trzeciego nasypał kawy. Po jakimś …

Perspektywy odbioru Read More »

mapa rzeczywistości

Perspektywa rzeczywistości

Przychodzi uczeń do nauczyciela i mówi: – Nauczycielu, zmęczyłem się, mam takie ciężkie życie, tyle trudności i problemów, wciąż płynę pod prąd i nie mam już sił. Co mam robić? Nauczyciel zamiast odpowiedzi wstawił na ogień trzy jednakowe garnki z wodą. W jednym umieścił marchew, w drugim jajko, a do trzeciego nasypał kawy. Po jakimś …

Perspektywa rzeczywistości Read More »

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.