...

podróże

Kamila Kamyk - Pierwszy vanlife solo

Pierwszy vanlife solo

02.12.2021 – drugi tydzień jestem w Hiszpanii, podróżuję vanem-camperem i pracuję tu zdalnie. Spełniam marzenie, ot tak spontanicznie, przy okazji urodzin postanowiłam, że to zrobię i 3 dni później poleciałam do Malagi.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.