...

odpuszczanie

Kamila Kamyk - Oddech

Oddech

29.09.2021 – oddycham pełną piersią, gdy staję w swojej mocy, wolna i odważna, ufająca i spokojna. Oddycham pełną piersią, gdy patrzę na mojego campera, który buduje się od miesiąca i czuję, ze spełniam marzenie. Gdy czytam wasze wpisy i komentarze pełne wzruszeń i nadziei. Gdy stoję na brzegu oceanu i patrzę, jak dziewczyny z mojego …

Oddech Read More »

życie to puzzle

Życie jest jak puzzle

Życie to puzzle…. Kiedyś traktowałam ludzi z wzajemnością, a dzisiaj z życzliwością. Kiedyś sądziłam, że ludzie chcą usłyszeć prawdę. Dzisiaj wiem, że większość tylko szuka potwierdzenia swoich przekonań. Kiedyś myślałam, że opinie innych są punktem odniesienia. Dziś traktuje je jako czyjś biograficzny opis z dzieciństwa. Kiedyś myślałam, że miłość się przydarza. Dzisiaj wiem, że się …

Życie jest jak puzzle Read More »

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.