Stany świadomości

Nie widzimy świata takim jaki on jest. My widzimy świat poprzez stany świadomości.