...

nawyki

Tomasz baran - Wybaczenie

Wybaczenie

Witam serdecznie w moim kolejnym felietonie. Dziś opowiem tobie jak bardzo ważnym w naszym życiu momentem jest moment wybaczenia sobie samemu, wszystkich krzywd, które wyrządziliśmy sobie świadomie lub nieświadomie. Wszystkie historie, które opisuję w moich felietonach, są oparte na moim życiu i konkretnych w tym życiu doświadczeniach, zdobytych w trakcie mojej podróży duchowej na naszej …

Wybaczenie Read More »

Tomasz Baran

KOMPLEMENTOWANIE SIEBIE

Witam Ciebie w moim kolejnym felietonie, w którym chciałbym podzielić się z Tobą moją wiedzą na temat podnoszenia wartości swojego istnienia, a mianowicie o komplementowaniu siebie samego.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.