...

matrix

Programy Matrixu

1. Meta programem jest że musisz pracować. Musisz. Twoje życie nie jest warte, jeśli nie pracujesz. Ty jesteś bezwartościowy, Twoja egzystencja bez pracy jest tylko wegetacją. Matrix wpoił nam, że sensem ludzkiej egzystencji jest praca. Całe nasze życie jest urządzone tak, by móc jak najszybciej, jak najwięcej i jak najdłużej pracować. Inny program, który z …

Programy Matrixu Read More »

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.