...

matka ziemia

Kamila Kamyk - Uziemienie

Uziemienie

22.09.2021 – uziemienie to dla mnie szacunek dla materii, w której mieszka moja dusza. Szacunek dla Matki Ziemi, połączenie i jedność.

Kamila Kamyk - Wdzięczność

Wdzięczność

10.08.2021. Czasami zastanawiam się, jak wyrazić wdzięczność, za życie, za Matkę Ziemię, za piękne dusze w koło, za znaki i opiekę wszechświata. Czasami nie znajduję słów, które opisałyby zachwyt, miłość, wdzięczność, a innym razem mam ich całe mnóstwo.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.