...

komunikacja

Czucie swojego ciała

Umysł musi zrozumieć, jak ważne jest czucie swojego ciała, ponieważ cały czas lekceważy tę przestrzeń i wydaje mu się, że już wszystko wie, bo się już tyle naczytał a to jest nieprawda. Dlatego, że przestrzeń wibracyjna, odczuwalna, czująca, wrażeniowa to jest zupełnie inny świat, inny wymiar, który się z nami komunikuje.  Nasza wspaniała umiejętność doświadczalnego …

Czucie swojego ciała Read More »

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.