Transformacja świadomości

Co możemy zrobić najlepszego, aby pomóc sobie oraz całej społeczności w transformacji świadomości?