...
szczeście

Szczęście

„Szczęście jest naszym naturalnym stanem. Szczęście jest naturalnym stanem małych dzieci, do których królestwo należy, dopóki nie zostaną zanieczyszczone i skażone głupotą społeczeństwa i kultury. Aby osiągnąć szczęście, nie musisz nic robić, ponieważ szczęścia nie można zdobyć. Czy ktoś wie dlaczego? Ponieważ już go mamy. Jak zdobyć to, co już masz? Więc dlaczego tego nie doświadczysz? Ponieważ musisz coś upuścić. Musisz zrzucić iluzje. Nie musisz niczego dodawać, aby być szczęśliwym; musisz coś upuścić. Życie jest łatwe, życie jest wspaniałe. To tylko trudne dla twoich złudzeń, twoich ambicji, twojej chciwości, twoich pragnień. Czy wiesz, skąd pochodzą te rzeczy? Od zidentyfikowania wszystkich rodzajów etykiet!

Anthony de Mello – Świadomość: rozmowy z mistrzami.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.