...
Her job is her hobby.

TYLKO W DAWANIU ODNAJDZIESZ PRAWDZIWE SZCZĘŚCIE

Niech hobby będzie pracą

Jako ludzie znajdujemy się obecnie w bardzo komfortowych warunkach, by żyć po swojemu i realizować świadomie swoją własną przygodę a nawet misję na Ziemi.

W głębi ducha wiesz, że możesz bardzo wiele. I wiesz, że możesz zacząć choćby teraz. Jedyne co Cię blokuje to strach a strachu się nie da pokonać. To tak nie działa. Ale kiedy robimy rzeczy POMIMO jego istnienia wtedy pomalutku on sam zaczyna jakby niknąć aż w pewnym momencie okazuje się, że w ogóle go nie ma.

love and action

NADAJE ŻYCIU PRAWDZIWY SENS

SZTUKA ODCZUWANIA TO PRZESTRZEŃ PASJONUJĄCYCH I PASJI SZUKAJĄCYCH

sztuka odczuwania

for body Mind and Soul

Pasja to kreacja, która płynie i rozwija się we własnym tempie. Nie czujesz już, że musisz w nią wkładać swoje siły witalne, lecz tylko mądrze towarzyszyć.

Wszystko jest trudne, zanim stanie się łatwe.

Strach mija gdy działasz. Strach przed TYM CZYMŚ, znika gdy TO staje się łatwe. A łatwym nie staje się przecież w przeciągu jednej nocy, lecz z czasem. Trzeba TO robić, ćwiczyć, powtarzać i systematycznie nad tym pracować. Jeśli szukasz lub pragniesz sie dzielić swoją pasją zapraszam do kontaktu.

Follow your soul

sztuka odczuwania

Love and Art

Intuicyjne malarstwo

sztuka odczuwania

Love and Music

Intuicyjna muzyka

Felt letter board with text take time to make your soul happy. Mental health idea

sztuka odczuwania

Love And Book

Intuicyjne książki

bengal cat reading book at home

sztuka odczuwania

Love and Inspiration

Intuicyjne inspiracje

zen studio
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.