...
świadome wybory

Problem ludzkości

Jestem tym, czym jestem.
Świat jest dla Ciebie tym, czym uważasz, że sam jesteś. Zacznij od zobaczenia, że świat jest w Tobie, a nie Ty w świecie.

Cały świat nie jest niczym innym, jak odbiciem Ciebie samego i przestań szukać błędu w odbiciu. Nie możesz zmienić świata, zanim nie zmienisz siebie.

Wszystkie problemy pochodzą z umysłu. Przypomnij sobie, że nie jesteś umysłem, a jego problemy nie są Twoimi. Problem ludzkości tkwi w błędnym używaniu umysłu.

Nisargadatta Maharaj

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.