...

Podświadomość

Podświadomość podobna jest do strychu, gdzie przechowujemy wszystkie niechciane przez nas rzeczy i zapominamy w końcu, co tam jest. Różnica polega tylko na tym, że nasza PODŚWIADOMOŚĆ NIE DAJE NAM ZAPOMNIEĆ i nasze nieuświadomione przekonania prześladują nas w wytworach naszej rzeczywistości. Nasz świadomy umysł przechowuje około 10 % naszych przekonań, a podświadomy 90%.

Jak myślisz, do których z nich nasz umysł będzie sięgał częściej?

W jaki sposób uzyskać dostęp do podświadomości, odkryć swoje nieuświadomione przekonania i wymazać te, które nas ograniczają?

Jednym z celów jest znalezienie odpowiedzi na te ważkie pytania. Można jednak użyć szybkiego sposobu, aby uświadomić sobie pewne swoje przekonania, a mianowicie, w procesie samoobserwacji WYSTARCZY PRZYJRZEĆ SIĘ RELACJI POMIĘDZY RZECZYWISTOŚCIĄ A SWOIMI MYŚLAMI, UCZUCIAMI I ZACHOWANIEM. Cokolwiek przechowujemy w podświadomości, wyświetli się na ekranie rzeczywistości!

Sposób, w jaki traktują nas inni, stan zdrowia, ilość posiadanych pieniędzy, szczęście, miłość, której doświadczamy… WSZYSTKO TO SĄ WYZNACZNIKI NASZYCH PRZEKONAŃ.

KAŻDY SPOSÓB POSTRZEGANIA JEST WŁAŚCIWY, PONIEWAŻ RZECZYWISTOŚĆ JEST TAKA, JAK JĄ POSTRZEGAMY. Zawsze jest subiektywna, ale w miarę poszerzania naszej świadomości może stawać się obiektywna. Kiedy to zrozumiemy, nigdy już nie będziemy musieli bronić swojego punktu widzenia.

NIE MA NAJMNIEJSZEGO SENSU DYSKUTOWAĆ Z CZYJĄŚ RZECZYWISTOŚCIĄ, Z CZYIMŚ SYSTEMEM WARTOŚCI, PONIEWAŻ DANA OSOBA MA ZAWSZE RACJĘ I MY TAKŻE MAMY RACJĘ.

Oznacza to, że być może istnieje sześć miliardów rzeczywistości na tej planecie i każda z nich ma rację bytu! Zrozumienie tego faktu mogłoby w jednej sekundzie zakończyć wszystkie konflikty i wojny.

Trudno jest nam porzucić stare przekonania i przebudzić się. Nasze koncepcje i przekonania są tak dla nas cenne, ponieważ utożsamiamy się z nimi. Podświadomie wierzymy, że kiedy one znikną, my również przestaniemy istnieć. Kiedy jednak zdasz sobie sprawę z tego, że życie zawsze mówi ci „tak”, będziesz w posiadaniu mocy, która może przemienić Twoje życie, a o której niewielu ludzi zdaje się wiedzieć!

Jeżeli myślisz, że życie jest ciężkie, takie właśnie będzie. Natomiast jeżeli myślisz, że życie pełne jest miłości, znów masz rację.

ŻYCIE ZAWSZE CI PRZYTAKUJE.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.