...
Tomasz Baran - PLAN WYŻSZEGO JA

PLAN WYŻSZEGO JA

Witam ciebie bardzo serdecznie w moim najnowszym felietonie. Właśnie dziś chcę podzielić się z tobą moją wiedzą na temat planu naszej duszy.

Nasze wyższe ja za każdym razem kiedy się wciela tu na Ziemi lub w jakimkolwiek innym wszechświecie, to znajdując się jeszcze w przestrzeni przed wcieleniowej układa sobie tak zwany plan duszy.

Od samego początku czyli narodzin, aż do samej śmierci czyli końca trwania ziemskiego życia, każde wydarzenie, każdy nasz dzień jest szczegółowo przez naszą duszę zaplanowany tak, aby ona mogła przerobić najbardziej potrzebne jej w danym momencie doświadczenia. A więc to my sami, poprzez naszą najwyższą istotę decydujemy gdzie, kiedy i w jakiej rodzinie się rodzimy.

Nie ma w naszym życiu żadnych przypadkowych osób i wydarzeń, wszystko jest zaplanowane co do najmniejszego szczegółu, jednak musisz wiedzieć, że posiadając wolną wolę oraz moc twórczego kreowania, mamy możliwość tu na Ziemi świadomie wpływać na nasz plan. Kiedy na przykład mamy doświadczyć śmierci kogoś bliskiego i nadal po tym fakcie żyć w poczuciu szczęścia a niestety nam to nie wychodzi i cierpimy całymi latami obwiniając za ten ból stwórcę, wszystkich dookoła i do końca życia z tym się nie pogodzimy, tracąc sens naszego życia poprzez ciągłe pogrążanie się w smutku, to tę daną lekcję możemy przerabiać przez wiele wcieleń.

Kiedy jednak nasza świadomość pozwala nam dany schemat zrozumieć przed zaplanowanym wydarzeniem, to wcale nie musimy tej straty doświadczać.

Tak jest z każdym jednym doświadczeniem, jeżeli poprzez nasze świadome życie schodzi na nas wszechwiedza a z nią zrozumienie danego tematu to wtedy przez moc naszej kreacji my sami tworzymy początki i zakończenia wszystkich wydarzeń.

Kiedy dany człowiek odchodzi od założonego planu pakując się w różne pułapki matrixu takie jak pieniądze, materialne posiadanie, nałogi i wiele innych, to on sam się przed tym wszystkim zabezpiecza i planuje sobie właśnie w przestrzeni przed wcieleniowej na tę okoliczność jakąś chorobę lub wypadek tylko po to, by się przebudzić i powrócić do realizacji swojego planu. Można powiedzieć, że każde wcielenie to nauka tego wszystkiego co sobie sami wcześniej zaplanowaliśmy. Zanim jednak wcielimy się na Ziemi czy gdziekolwiek indziej, obowiązkowo za każdym jednym razem przechodzimy przez kurtynę zapomnienia, tylko po to, abyśmy mogli w pełni odczuwać wszystkie nasze zaplanowane doświadczenia, w których nasza dusza ma wzrastać i wchodzić na co raz to wyższy poziom świadomości, aż do osiągnięcia jej pełni, stając się integralną częścią Źródła Wszystkiego, czego dziś tobie, oraz każdej jednej istocie we wszystkich Wszechświatach życzę.

Do zobaczenia w eterze, Tomasz Baran.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.