...
Piękno kobiety

Piękno kobiety

Piękno kobiety, to jej miłość do życia. Miłość do ludzi, zwierząt, roślin.

Kiedy kobieta kocha, a miłość jej nie stawia warunków, promienieje błękitną aurą, która rozświetla ją i przestrzeń wokół.

Odwaga kobiety, to jej dzikie serce, które wyrywa się do przemierzania dróg w prawdzie osadzając ją w autentyczności.

To jej spontaniczność, nieplanowane kroki i ruchy, które uwalniają wewnętrzny impuls kreacji.

Subtelność kobiety, to to w jaki sposób parzy herbatę, piecze ciasto i częstuje tych, których napotyka po drodze. To to, w jaki sposób głaszcze uczuciami tych, których kocha.

Siła kobiety, to jej wrażliwość. Podatność na zranienia, które potrafią pozostawić głębokie blizny. Lecz ona nie boi się ukraszeń, bo zna moc czułego dotyku, który scala pęknięcia.

Spokój kobiety, to jej pewność. Wiedzenie sercem, że wszystko ma sens i dzieje się z jakiegoś powodu.

Mądrość kobiety, to jej doświadczenie, które doprowadziło ją do miejsca, w jakim teraz jest. Uwolniło jej talenty, przywróciło pamiętanie. Wykreowało przestrzeń, w której może wyrażać to, co z nią zgodne i pomocne dla innych ….”

Anna Ras Menet ?❤

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.