...
osobiste wybory

Osobiste nastawienie

Im dłużej żyję, tym lepiej sobie uświadamiam, jak bardzo OSOBISTE NASTAWIENIE wpływa na życie.

Podejście do życia jest dla mnie ważniejsze niż fakty.

Ważniejsze niż przeszłość, wykształcenie, pieniądze, okoliczności, niepowodzenia, sukcesy.

Ważniejsze niż to, co inni ludzie mówią lub robią.

Ważniejsze od wyglądu, talentów czy umiejętności.

Rzeczą niezwykłą jest to, ŻE KAŻDEGO DNIA MOŻEMY ZDECYDOWAĆ, Z JAKIM NASTAWIENIEM GO PRZYJMIEMY.

Nie możemy zmienić naszej przeszłości. Nie możemy zmienić faktu, że ludzie będą postępować w określony sposób.

Życie to 10% tego, co mi się przydarza i 90% tego, jak na to reaguję. I tak jest również z Wami.

JESTEŚMY ODPOWIEDZIALNI ZA SWOJE PODEJŚCIE DO ŻYCIA.

Charles Swindoll

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.