...
Samoakceptacja

Miłość jest energią wszechświata

Chcę przypomnieć Tobie (bo wierzę, że mamy w sobie pamięć duszy i doskonale o tym wiesz), że MIŁOŚĆ TO UNIWERSALNA ENERGIA, która uzdrawia i wznosi świadomość, dzięki której możesz zacząć tworzyć piękne życie, pełne cudów.

Im bardziej napełnisz się miłością własną, tym bardziej świat odpowie Ci miłością. Jeśli jednak będziesz toczył ze sobą walkę i traktował samego siebie jak wroga, to doświadczysz również walki ze światem. Dlatego miłość zaczyna się od samoakceptacji. Akceptacja to nie osiadanie na laurach, jak niektórym się wydaje – ale świadomość swoich słabości. Im bardziej stajesz się świadomy siebie samego, tym bardziej słabości tracą swą moc.

Akceptacja słabości powoduje ich rozpuszczenie, neurologia udowodniła, że mózg działa właśnie w ten sposób. Akceptacja powoduje osłabienie ścieżek neuronalnych odpowiedzialnych za automatyczne odpalanie tych zachowań, które uważałeś za swoje słabości.

Był taki moment w moim życiu, że niekontrolowane napady złości rujnowały mi wszystko. Wtedy zaakceptowałam tę część mnie, która się złościła. Ona była po prostu głodna uczucia – ukochałam ją, a ona pokochała mnie. I tak rozbudziła się we mnie miłość do siebie, która rozświetliła swym światłem to co było we mnie ciemnością. Dzięki miłości osiągnęłam spokój ducha i to jest bezcenne, bo od kilku lat emocje nie mają już nade mną kontroli. Odzyskałam wolność.

Samoakceptacja i miłość to droga, która zbliża do boskiej doskonałości i porozumienia z duszą. Droga ta wznosi świadomość – uczysz się siebie samego – swoich słabości i swojej mocy. Im bardziej okazujesz sobie łagodność i zrozumienie, tym bardziej zaczynasz rozumieć innych.

Przestajesz oceniać tych, którzy czynią “zło”, bo są pod władzą słabości. Ciemność jest brakiem światła. Słabość jest brakiem miłości. Jesteś swoim własnym uzdrowicielem, jesteś uzdrowieniem dla innych.

I chociaż możesz mi nie wierzyć, a ja wcale tego nie oczekuję, to wspomnę tylko, że nie są to jedynie duchowe przesłania. Dziś duchowość spotyka się z nauką, a dzięki niej wiemy, że przestrzeń serca ma uzdrawiający potencjał.

Czy zdajesz sobie sprawę jak ogromna moc jest w Tobie?

Może po prostu sprawdź, co jest w stanie uczynić MIŁOŚĆ.

To nie uczucie zarezerwowane jedynie dla bliskich sobie osób – to najpotężniejsza energia w całym wszechświecie, energia, która stworzyła Ciebie i wszystko wokół Ciebie.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.