...
miłość a potrzeba

Miłość a potrzeba

Kłopot w tym, że ludzie przeważnie mylą miłość z potrzebą.

Myślą, że te dwa słowa i te dwa doświadczenia, są zamienne.

A nie są.

Kochać kogoś, a potrzebować kogoś, to dwie różne rzeczy.

Można kogoś kochać i jednocześnie go potrzebować, ale nie kocha się dlatego, że się kogoś potrzebuje.

Jeśli kochasz kogoś, ponieważ go potrzebujesz, to wcale nie kochasz jego, tylko to, co tobie zapewnia.

Jeśli kochasz drugiego za to, KIM JEST, bez względu na to, czy daje ci to, czego tobie potrzeba, czy nie, wówczas prawdziwie miłujesz.

Kiedy nie potrzeba ci niczego, wtedy dopiero może zaistnieć PRAWDZIWA MIŁOŚĆ.

W związkach pomiędzy wysoko rozwiniętymi istotami każdy po prostu żyje swoją PRAWDĄ – i każdy komunikuje swoją prawdę.

Jeśli coś się komuś przytrafia, po prostu daje się temu wyraz.

Jeśli coś jest dla kogoś nie do przyjęcia, po prostu mówi się o tym.

Prawdę komunikuje się wszystkim o wszystkim, przez cały czas.

To radosna ceremonia, nie uciążliwy obowiązek.

Prawdę powinno się świętować, nie wyznawać z konieczności.

Ale nie można świętować prawdy, której nauczono cię wstydzić się.

A nauczono cię wstydzić się tego, kogo, jak, kiedy i dlaczego kochasz.

Wpojony ci WSTYD za własne pragnienia i pasje, za uwielbianie czegokolwiek, od tańców, przez bitą śmietanę, do innych ludzi.

Nade wszystko zaś nauczono cię wstydzić się MIŁOŚCI WŁASNEJ.

Lecz jak możesz pokochać drugiego, jeśli nie wolno ci kochać tego, który ma być tym kochającym?…

– N.D.Walsch

“Rozmowy z Bogiem”

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.