...

To czas pięknej miłości

Tworzymy nową jakość obok obecnego niewydolnego systemu.

Nowy system skupia się na rozwiązaniach, na pozytywach, na zasobach, na mocnych stronach i działaniu.

Kooperatywa

Budujmy dobrą, serdeczną przestrzeń do spotkań, działań, współpracy i przedsiębiorczości. Aby ludzie sobie bliscy mogli się wzajemnie odnaleźć. 

Nie walczymy z nikim i niczym ponieważ wiemy, że walka daje energię drugiej stronie. Wiemy, że ludzkością rządzi nieudolny system którego celem jest uczynienie nas nieświadomych. Mamy świadomość, że tak się dzieje.

Pragniemy łączyć mądrych, uczciwych, otwartych ludzi, którzy będą koordynować poszczególne dziedziny gospodarki i życia społecznego.

REZYGNUJEMY Z BYCIA OFIARĄ

Czas na świat, gdzie zamiast konfliktu jest mądra współpraca, współdziałanie, wsparcie.

Koniec narzekania. To tylko nas osłabia i zasila ten niszczycielski program.

Akceptujemy fakt, że inni mają inne zdanie, światopogląd, potrzeby.

nagranie z Beata Socha " Co przed nami"

5/5

divine

Jesteśmy dla siebie dobrzy!

Każdy ma swoją drogę doświadczania, wzrastania i rozwoju i każda droga jest dobra.

Nikt nikogo nie obraża i nie atakuje. Każdy ma rację i podejmuje najlepsze możliwe w danym momencie dla niego decyzje. To jest w porządku. 

Często używamy słów: przepraszam, dziękuję, proszę, kocham cię, lubię cię, szanuję cię, podziwiam cię, wspieram cię.

Robimy i mówimy z przestrzeni serca.

Szukamy punktów wspólnych i działamy. Robimy fajne rzeczy razem.

Każdy pomysł, idea, firmę lub osobę prywatną która świadomie pragnie wnieść dobro do świata  zapraszam do kontaktu.

Medytacja Swiatla

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.