...
Sens snu

Jak sądzisz, dlaczego obudzeni nie budzą innych z błędnego snu?

“Jak sądzisz, dlaczego obudzeni nie budzą innych z błędnego snu?

Być może dlatego, że małych dzieci, których całe szczęście zawiera się w mocnym śnie – nie należy budzić.

Dzieci rosną w czasie snu.

Jeśli nie będą w porę kładły się spać, to mogą zachorować, a wówczas w swoim dorosłym życiu nie będą w stanie w pełni zrealizować swoje przeznaczenie.

Dzieciństwo wymaga większej ilości snu i dzieci powinny spać.

Taka sama jest natura niedojrzałych dusz.

Są one dziećmi, niezależnie od tego, w jakim wieku są ich ciała.

Ich radość, zachwyt, potrzeby koncentrują się wokół spraw powierzchownych, podobnie jak życie dzieci koncentruje się wokół słodyczy i zabawek.

Dlatego obudzeni idą powoli i cicho, by odgłos ich kroków nie przeszkadzał tym, którzy głęboko śpią.

Po drodze budzą oni jedynie tych, którzy wiercą się w swoich łóżeczkach.

To właśnie im owi podróżni na ścieżce rozwoju cicho podają rękę.

Dlatego droga rozwoju duchowego nazywana jest mistyczną.

Nie ma nic złego w tym, że budzeni są nieliczni, a wielu pozostawia się, by spali.

Z drugiej strony pomyślcie, jaką wielką dobrocią jest pozwolić wyspać się tym, którzy potrzebują snu”.

Inayat Khan

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.