...

FELIETON NR 1

Już od dawna myślałem o napisaniu tego postu, w którym nie chcę grać duchowego kozaka, tylko człowieka który doświadcza jak każdy z Was. Dziś dojrzałem i jestem gotowy, aby zacząć dzielić się z Wami moją wiedzą, znam wszystkie zasady Wszechświata, potrafię telepatycznie połączyć się z każdy ciałem duchowym i fizycznym, wychodzę ze swojego ciała i zwiedzam różne krainy w różnych wymiarach, widzę więcej niż wielu ludzi i nie obnoszę się z tym.

Jednak każdego dnia borykam się w ciele fizycznym z tymi wszystkimi problemami, co Wy i wszystkie równie mocno mnie przyciskają. Doświadczenia dnia codziennego, które bolą, dają nam możliwości załatwienia sobie przepustki w wyższe wymiary mam tego namacalne dowody. Jest to mój pierwszy tekst, w którym otwieram się ze swoją prywatnością. Prywatność to głównie intymność, o której nikt nie chce mówić, natomiast tylko w niej możemy łączyć się na wielu poziomach i razem wznosić się na wyżyny kreowania nowej Ziemi. Pozdrawiam wszystkich serdecznie i zapraszam do czytania moich felietonów, w których będę poruszał sprawy dotyczące ludzkiej intymności, czyli kompleksowego zamykania się w swojej strefie komfortu, do zobaczenia w eterze.

Tomasz Baran

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.